Samenwerking Sbboss parkmanagement

Per 1 juli 2018 zijn sbboss parkmanagement en ONS InkoopCollectief gaan samenwerken. Beide bedrijven waren al eigendom van Ties van Esch.

Met gezamenlijk ruim 560 deelnemers maken we een stevige vuist om de allerlaagste prijzen voor de deelnemers te realiseren.

Deelnemers

Door een bundeling van krachten kunnen we gezamenlijk een positie innemen waardoor we gas en elektriciteit kunnen inkopen tegen zeer gunstige voorwaarden. Onderstaande bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen hebben via ons hun krachten gebundeld!