Informatieplicht Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Dit betekent dat bedrijven met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) moeten rapporteren welke van de erkende energiebesparende maatregelen zij hebben genomen om energie te besparen. Eén van de maatregelen is het monitoren van uw energieverbruik, dit kunt u doen met onze 
PM Energiemonitor. Voor grootverbruikers is dit kosteloos wanneer u dit combineert met een besparing op uw meetdiensten. Neem contact met ons op voor uw mogelijkheden.

Wat is de informatieplicht?

De informatieplicht houdt in dat u aangeeft welke erkende maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Het uitgangspunt van deze informatieplicht is de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing (EML) die voor 19 verschillende bedrijfstakken is gemaakt. Uitgangspunt is dat de energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

Rapporteren

Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u genomen heeft.
Dit doet u door middel van het volgende stappenplan:

  • Met de Wetchecker Energiebesparing controleert u eenvoudig of uw bedrijf onder deze regeling valt.
  • Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor uw bedrijf van toepassing is.
  • Indien u nog geen eHerkenningsmiddel heeft, kunt u dit hier aanvragen. Doe dit op tijd, de aanvraag duurt namelijk circa 5 werkdagen.
  • Rapporteer per vestiging de genomen maatregelen op het eLoket van RVO.

Kan ONS InkoopCollectief mij helpen?

Voor veel bedrijfstakken staat een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) in de EML lijst.
Om hieraan te voldoen kunt u gebruikmaken van de PM Energiemonitor, een onafhankelijke tool van PM Energie. U krijgt hiermee inzicht in uw verbruik, waarmee duurzame investeringen in de toekomst op rendement beoordeeld kunnen worden. Meer informatie over de PM Energiemonitor vindt u hier.

Heeft u vragen over de regeling of wilt u gebruik maken van de PM Energiemonitor..?
Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u dan graag verder.

Deelnemers

Door een bundeling van krachten kunnen we gezamenlijk een positie innemen waardoor we gas en elektriciteit kunnen inkopen tegen zeer gunstige voorwaarden. Onderstaande bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen hebben via ons hun krachten gebundeld!