Nieuws

Niet het eigenbelang

Recent gaf iemand aan dat hij nog een pand gaat kopen. Of ik iets kon betekenen inzake energie… Juist omdat elektriciteit en gas beursgenoteerde producten

Stand van zaken

Inmiddels realiseren we voor 682 deelnemers de beste deals rondom elektriciteit, gas en meetdiensten.

Minder betalen aan energiekosten

Inmiddels 674 deelnemers die gezamenlijk € 749.145,18 minder betalen aan energiekosten (variërend van € 31,97 tot € 13.731,10).

Samenwerking Sbboss parkmanagement

Per 1 juli 2018 zijn sbboss parkmanagement en ONS InkoopCollectief gaan samenwerken. Beide bedrijven waren al eigendom van Ties van Esch. Met gezamenlijk ruim 560

Steeds meer deelnemers

Inmiddels is het 27 september 2017 en zijn er 46 deelnemers die gezamenlijk € 46.556,31 minder betalen aan energiekosten (variërend van € 31,97 tot €

Deelnemers

Door een bundeling van krachten kunnen we gezamenlijk een positie innemen waardoor we gas en elektriciteit kunnen inkopen tegen zeer gunstige voorwaarden. Onderstaande bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen hebben via ons hun krachten gebundeld!