Uitleg Prijsopbouw

Prijsopbouw gas (alles exclusief 21% BTW)

Kale prijs

De kale prijs is het tarief waar ONS InkoopCollectief haar best voor gedaan heeft, om zo laag mogelijk te houden voor u.
Bij een contract met een variabele prijs is deze prijs opgebouwd uit de beursprijs met daarbovenop een uitonderhandelde opslag. Het tarief kan maandelijks veranderen i.v.m. wisselende beursprijzen. Bij een vast contract is er een vast tarief dat op de afgesproken periode van toepassing is.
Daarnaast betaalt u per m³ gas de energiebelasting (dit wordt door een energieleverancier gefactureerd en afgedragen aan de overheid).

Belasting op (aard)gas

Jaar
0 – 5.000m³
5001 – 170.000m³
170.000 – 1 mio m³
1 mio – 10 mio m³
> 10 mio m³
2024
€ 0,58301
€ 0,58301
€ 0,22378
€ 0,04886
€ 0,04886

De belasting wordt minder naarmate er meer gas afgenomen wordt.

Rekenvoorbeeld all-in prijs. (In dit rekenvoorbeeld is er een volume van 12.000m³ gebruikt.)

Prijs per kuub 
Kale prijs €   0,36942
Energiebelasting €   0,58301
Totaal €   0,95243

* Daarnaast wordt vastrecht in rekening gebracht alsmede netwerkkosten (bij grootverbruikaansluitingen worden de netwerkkosten gefactureerd door de netwerkbeheerder).

Prijsopbouw elektriciteit (alles exclusief 21% BTW)

Kale prijs

De kale prijs is het tarief waar ONS InkoopCollectief haar best voor gedaan heeft, om zo laag mogelijk te houden voor u.
Bij een contract met een variabele prijs is deze prijs opgebouwd uit de beursprijs met daarbovenop een uit onderhandelde opslag. Het tarief kan maandelijks veranderen i.v.m. wisselende beursprijzen.
Bij een vast contract is er een vast tarief dat op de afgesproken periode van toepassing is.

Belasting op elektriciteit

Jaar0 – 10.000 kWh10.001 – 50.000 kWh 50.001 – 10 mio kWh> 10 mio kWh
2023 € 0,10880 € 0,09037 € 0,03943 € 0,00188

De belasting wordt minder naarmate er meer elektriciteit afgenomen wordt.

Rekenvoorbeeld all-in prijs (In dit rekenvoorbeeld is er een volume van 20.000 kWh gebruikt.)

De eerste 10.000 kWh vallen in het hoogste belastingtarief. De daaropvolgende 10.000 kWh vallen in een goedkopere belasting schaal.

Eerste 10.000 kWh  Overige 10.000 kWh 
Prijs per kiloWattuur  Prijs per kiloWattuur 
Kale prijs €   0,118690 Kale prijs €    0,11869
Energiebelasting €   0,108800 Energiebelasting €    0,09037
Totaal €   0,227490 Totaal €    0,20906

*Bovenstaande kale prijs is een voorbeeld*

Vermindering energiebelasting

De vermindering energiebelasting is in 2024 € 521,81. U komt alleen in aanmerking voor vermindering energiebelasting als uw pand een verblijfsfunctie heeft.
De vermindering energiebelasting is alleen van toepassing op de elektriciteit.

Deelnemers

Door een bundeling van krachten kunnen we gezamenlijk een positie innemen waardoor we gas en elektriciteit kunnen inkopen tegen zeer gunstige voorwaarden. Onderstaande bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen hebben via ons hun krachten gebundeld!