ONS InkoopCollectief

Belangrijkste doelstellingen

ONS InkoopCollectief realiseert collectieve elektriciteitsinkoop.

Met ingang van 1 mei 2013 is het mogelijk om deel te nemen aan ons project collectieve energieinkoop. 

Besparingen tot zelfs wel 30% blijken eerder regel te zijn dan uitzondering.

Wij willen persé niet de werkwijze van de gemiddelde energieverkopers volgen maar gewoon een oprecht advies geven waarmee u het meest gebaat bent.

Directie

M.J.G. (Ties) van Esch

tel.: 0653 811461

ties@onsinkoopcollectief

Historie

Ties van Esch

In 2009 werd ik gevraagd om projectmanager te worden van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oss e.o..

Per 1 januari 2013 zijn in goed overleg met het toenmalige bestuur de activiteiten van de stichting overgenomen door Ties van Esch die op dat moment al enkele jaren projectmanager was van de stichting.

Al snel was het mogelijk om via (destijds) sbboss parkmanagement mee te draaien met het project ‘collectieve stroominkoop’.

In iets meer dan zeven jaar tijd is dit project uitgegroeid tot ruim 700 deelnemers die gezamenlijk jaarlijks ruim € 759.819,54 in de knip houden (netto, dus na mijn kosten).

ONS InkoopCollectief

Opgericht op 1 april 2016.

Inmiddels is het 27 september 2017 en zijn er 46 deelnemers die gezamenlijk € 46.556,31 minder betalen aan energiekosten (variërend van € 31,97 tot € 13.731,10).

Vanaf 1 mei 2013 heeft sbboss parkmanagement zich (naast enkele andere parkmanagementactiviteiten) bezig gehouden met collectieve inkoop van energie. Op 1 april 2016 is ONS InkoopCollectief opgericht. In eerste instantie door twee eigenaren. Toen in goed overleg de aandelen volledig in handen kwamen van mij had ik dus twee bedrijven met dezelfde activiteit. Dat heeft mij doen besluiten om de beide activiteiten te laten ‘fuseren’ (formeel neemt ONS InkoopCollectief de energieactiviteit en -deelnemers over van sbboss parkmanagement).

PM Energie

ONS InkoopCollectief werkt nauw samen met PM Energie in Hengelo.
PM staat voor ParkManagement. Opdracht van de aandeelhouders was bij oprichting:

  • Ontzorg de deelnemers
  • Zorg voor de laagst mogelijke prijs
  • Winstmaximalisatie is niet aan de orde. Als onze deelnemers gelukkig zijn zijn wij het ook.

Op energiegebied behartigt PM Energie de belangen van een groot aantal parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen, verspreid over heel Nederland. Een groep ondernemers vormt samen een werkgroep. De leden van de werkgroep zijn zélf ook deelnemer aan het collectief, waardoor de besluiten, die zij nemen gevolgen hebben voor iedereen, dus ook voor hun zelf. Hiermee wordt de transparantie van PM Energie gewaarborgd door uw eigen belangenbehartigers.

Deelnemers

Door een bundeling van krachten kunnen we gezamenlijk een positie innemen waardoor we gas en elektriciteit kunnen inkopen tegen zeer gunstige voorwaarden. Onderstaande bedrijven, instellingen en (sport-)verenigingen hebben via ons hun krachten gebundeld!